Analysis of a complex and effective cyber-attack

Angheluș AlexandruProdefence
Oana BuzianuWintech

Nowaday’s digital society needs continued availability of services and effective protection of sensitive data. Information assets and online services are very important for all organisations and vital for creating a secure digital economy.

Although cyberattacks target every industry, the financial sector is disproportionately affected, being vulnerable to many increasingly sophisticated threats, as cybercriminals know that they have access to large sums that self-finance their criminal activities. Cybersecurity in banking organizations has become increasingly critical.

The stakes rise when we talk about the confidentiality, integrity and availability of information assets, as well as the implementation of state-of-the-art services and applications (Fintech, Blockchain), which lead to improved resilience against cyber threats. The financial sector recognises the evolution of cyber threats and risks, as well as the ever-changing pace of technology.

As with other information infrastructures, some of the decisions and solutions adopted by the management cannot be based strictly on policies and procedures, but are based on cybersecurity incidents with an impact on their own institutions, or analyzes / reports of cybersecurity experts.

All this underlines the need to protect data and transactions in sensitive data and therefore to (re)ensure trust in the financial sector. This analysis is about an extremely complex cyberattack with a very high criminal activity, although everything starts from a simple information found on one of the platforms monitored by the ProWin team.

Analiza unui atac cibernetic complex și eficient

Angheluș AlexandruProdefence
Oana BuzianuWintech

Societatea digitală actuală are nevoie de o disponibilitate continuă a serviciilor și de o protecție eficientă a datelor sensibile. Activele informaționale și serviciile online sunt foarte importante pentru toate organizațiile și sunt vitale pentru crearea unei economii digitale sigure.

Deși atacurile cibernetice vizează fiecare industrie, sectorul financiar este afectat în mod disproporționat, fiind vulnerabil la foarte multe amenințări din ce în ce mai sofisticate, deoarece infractorii cibernetici știu că au acces la sume mari care le autofinanțează activitățile criminale. Securitatea cibernetică în organizațiile din sectorul bancar a devenit din ce în ce mai critică.

Mizele cresc atunci când vorbim despre confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea activelor informaționale, precum și despre implementarea unor servicii și aplicații de ultimă generație(Fintech, Blockchain), care conduc la îmbunătățirea rezistenței împotriva amenințărilor cibernetice. Sectorul financiar recunoaște evoluția amenințărilor și riscurilor cibernetice, precum și ritmul accelerat al tehnologiei în permanentă schimbare.

Ca și în cazul altor infrastructuri informaționale, o parte din deciziile și soluțiile adoptate de conducere nu se pot baza strict pe politici și proceduri, ci au la bază incidente de securitate cibernetică cu impact asupra propriilor instituții, sau analize/ rapoarte ale experților în securitate cibernetică.

Toate acestea subliniază necesitatea de a proteja datele și tranzacțiile cu date sensibile și, prin urmare, de a (re)asigura încrederea în sectorul financiar.

Această analiză are ca subiect un atac cibernetic extrem de complex și cu o activitate infracțională foarte ridicată, deși totul pleacă de la o simplă informație găsită pe una dintre platformele monitorizate de echipa ProWin.

Așa cum am menționat în articole anterioare, infractorii cibernetici au ca scop comun obținerea de câștiguri financiare, direct sau indirect. Am scris infractori, deoarece atacurile cibernetice lansate de aceștia se aseamănă cu infracțiunile cunoscute în viața de zi cu zi.
Atacului cibernetic asupra Ministerului Afacerilor Externe nu îi putem atribui o astfel de descriere, pentru că în acest caz nu mai putem discuta despre infracțiune financiară, scopul atacatorilor fiind foarte definit… și anume accesul în infrastructura Ministerului.

Documentul conține informațiile și analiza atacului cibernetic.