Audit de securitate web și rețea (Pentesting)

Auditul de securitate, cunoscut și sub numele de penetrare a sistemelor sau de testare a vulnerabilităților, este o metodă de testare a sistemelor informatice și de securitate a rețelelor prin simularea unui atac cibernetic. Scopul acestui audit este de a identifica și evalua vulnerabilitățile sistemelor, rețelelor sau aplicațiilor și de a oferi recomandări pentru remedierea lor.

În cadrul unui audit de securitate, un specialist în securitate cibernetică va efectua un atac simulat asupra sistemului sau rețelei instituției sau organizației. Acesta va folosi aceleași tehnici și instrumente pe care le-ar folosi un hacker real pentru a identifica eventuale vulnerabilități și puncte slabe în sistem.

Procesul de audit poate implica diferite metode, cum ar fi testarea de tip „black box” (unde auditorii nu au informații despre sistem înainte de testare), testarea de tip „white box” (unde auditorii au acces la informații despre sistem) sau o combinație a ambelor.

Prin simularea unui atac cibernetic, auditul de securitate oferă informații valoroase despre nivelul de securitate al sistemelor și rețelelor instituției sau organizației. Acesta identifică vulnerabilități și puncte slabe și oferă recomandări specifice pentru a le remedia. De asemenea, acesta ajută la îmbunătățirea politicii de securitate a instituției sau organizației și la dezvoltarea unor strategii mai bune pentru protecția sistemelor și a datelor.

Simularea unui atac cibernetic poate fi considerată esențială în protejarea sistemelor și a datelor instituțiilor sau organizațiilor de atacuri reale. Datorită creșterii continue a amenințărilor cibernetice, este important ca instituțiile și organizațiile să ia în considerare aceste simulări periodice de atac cibernetic, pentru a-și evalua în mod regulat nivelul de securitate și pentru a fi pregătite să facă față eventualelor amenințări într-un mod rapid și eficient.

Pentru moment, totul se rezumă la conștientizarea riscurilor la care este supusă instituția/ organizația și luarea deciziei corecte, pentru a preveni posibilele breșe de securitate cibernetică și pentru a diminua riscurile existente!