NIS 2 – Apă potabilă – Implementarea măsurilor de securitate cibernetică în servicii esențiale: O nevoie critică

Introducere

Dependența crescândă de infrastructura digitală în diverse sectoare a crescut exponențial riscul amenințărilor cibernetice. Aceste amenințări pot duce la consecințe catastrofale dacă nu sunt gestionate adecvat, în special în serviciile esențiale. Atacurile cibernetice pot perturba operațiunile critice, compromite date sensibile și provoca daune financiare și reputaționale. Directiva NIS 2 încearcă să abordeze aceste riscuri prin mandatul unor măsuri robuste de securitate cibernetică în sectoarele critice.

Serviciile esențiale, cum ar fi energia, transportul, sectorul bancar și sănătatea, sunt coloana vertebrală a societății moderne. Perturbarea lor poate avea consecințe de amploare, afectând nu doar sectorul imediat, ci și economia și siguranța publică. Pe măsură ce amenințările cibernetice devin mai sofisticate, este crucial să implementăm strategii cuprinzătoare de securitate cibernetică pentru a proteja aceste servicii de potențiale atacuri.

Acest document își propune să sublinieze importanța implementării acestor măsuri prin examinarea amenințărilor potențiale și a impactului lor asupra serviciilor esențiale. Înțelegând riscurile și măsurile necesare de securitate cibernetică, putem proteja mai bine infrastructura critică și asigura continuitatea serviciilor esențiale.

Prezentare generală a Directivei NIS 2

Directiva privind rețelele și sistemele informatice (NIS) 2 este o piesă cheie a legislației Uniunii Europene concepută pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică a infrastructurii critice. Aceasta extinde domeniul de aplicare al Directivei NIS originale, crescând obligațiile pentru statele membre și operatorii de servicii esențiale pentru a-și spori capacitățile de securitate cibernetică.

Obiectivele cheie ale Directivei NIS 2

 • Întărirea securității cibernetice: Îmbunătățirea securității rețelelor și sistemelor informatice în întreaga UE.
 • Creșterea cooperării: Îmbunătățirea cooperării între statele membre și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Cibernetică (ENISA).
 • Armonizarea reglementărilor: Asigurarea unor cerințe consistente de securitate cibernetică în toate statele membre.
 • Îmbunătățirea raportării incidentelor: Stabilirea raportării obligatorii a incidentelor cibernetice semnificative către autoritățile relevante.

Prevederi cheie

 • Domeniu extins: Include sectoare suplimentare, cum ar fi sănătatea, infrastructura digitală și spațiul.
 • Managementul riscurilor: Solicită operatorilor să adopte practici de management al riscurilor, inclusiv măsuri tehnice și organizatorice.
 • Răspuns la incidente: Mandatează dezvoltarea și implementarea planurilor de răspuns la incidente.
 • Securitatea lanțului de aprovizionare: Pune accent pe necesitatea de a aborda riscurile de securitate cibernetică în lanțul de aprovizionare.

Servicii esențiale și amenințări cibernetice potențiale

 • Energie
 • Transport
 • Bănci
 • Infrastructuri de piață financiară
 • Sectorul sănătății
 • Alimentarea și distribuția apei potabile
 • Infrastructura digitală
 • Administrația publică
 • Spațiu

Aprovizionarea și Distribuția Apei Potabile

Descriere:

Acest sector implică sursa, tratarea și distribuția apei potabile către public.

Amenințări Cibernetice Potențiale:

 1. Contaminarea Apei:
  • Descriere: Atacurile cibernetice pot compromite procesele de tratare, ducând la contaminarea surselor de apă și crize de sănătate publică.
  • Impact: Afectează sănătatea publicului, poate duce la boli pe scară largă și la pierderea încrederii în furnizorii de apă.
  • Exemple: Atacuri asupra sistemelor de control ale stațiilor de tratare a apei, cum ar fi incidentul din Oldsmar, Florida, în 2021, unde atacatorii au încercat să modifice nivelul de substanțe chimice în apa potabilă.
 2. Atacuri asupra lanțului de aprovizionare:
  • Descriere: Perturbarea lanțului de aprovizionare poate afecta disponibilitatea substanțelor chimice și echipamentelor necesare pentru tratarea apei.
  • Impact: Provoacă întârzieri și deficite în procesul de tratare a apei, afectând calitatea și siguranța apei distribuite publicului.
  • Exemple: Atacuri cibernetice care vizează furnizorii de substanțe chimice esențiale pentru tratarea apei, cum ar fi clorul și coagulantii.
 3. Defecțiuni ale sistemului de distribuție:
  • Descriere: Atacurile pot provoca defecțiuni în sistemele de distribuție, ducând la lipsuri de apă.
  • Impact: Afectează livrarea continuă a apei potabile către populație, poate duce la secete temporare și la panică publică.
  • Exemple: Atacuri asupra infrastructurii de distribuție a apei, cum ar fi valvulele și pompele, care pot fi controlate de la distanță pentru a întrerupe fluxul de apă.
 4. Compromiterea și exploatarea stațiilor de tratare a Apei:
  • Descriere: Compromiterea stațiilor de tratare poate perturba procesul de purificare, punând în pericol sănătatea publicului.
  • Impact: Provoacă contaminarea apei și poate duce la incidente majore de sănătate publică.
  • Exemple: Atacuri asupra sistemelor SCADA ale stațiilor de tratare a apei, care controlează procesele de filtrare și dezinfectare.

Strategii de Atenuare:

 • Monitorizare și răspuns în timp real: Implementarea de sisteme avansate de monitorizare pentru detectarea și răspunsul rapid la amenințări.
 • Securizarea sistemelor SCADA: Protejarea sistemelor de control industrial prin utilizarea de măsuri de securitate avansate și segregarea rețelelor.
 • Autentificare Multi-Factor: Implementarea autentificării multi-factor pentru a asigura securitatea accesului la sistemele critice de tratare și distribuție a apei.
 • Audite și Teste de Penetrare: Efectuarea regulată de audituri de securitate și teste de penetrare pentru a identifica și remedia vulnerabilitățile.
 • Gestionarea securității lanțului de aprovizionare: Consolidarea măsurilor de securitate pentru lanțul de aprovizionare, inclusiv verificarea riguroasă a furnizorilor.
 • Educația Personalului: Instruirea personalului în recunoașterea și evitarea amenințărilor cibernetice și implementarea unor bune practici de securitate cibernetică.
 • Colaborare și schimb de informații: Promovarea colaborării între furnizorii de apă și agențiile de reglementare pentru a partaja informații despre amenințări și bune practici.
 • Planificarea răspunsului la incidente: Dezvoltarea și actualizarea periodică a planurilor de răspuns la incidente pentru a asigura răspunsuri rapide și eficiente la incidentele cibernetice.

Prin înțelegerea acestor amenințări potențiale și implementarea unor strategii robuste de atenuare, sectorul de aprovizionare și distribuție a apei potabile poate spori reziliența împotriva atacurilor cibernetice și poate asigura furnizarea continuă și sigură a apei potabile publicului.