NIS 2 – Infrastructură digitală – Implementarea măsurilor de securitate cibernetică în servicii esențiale: O nevoie critică

Introducere

Dependența crescândă de infrastructura digitală în diverse sectoare a crescut exponențial riscul amenințărilor cibernetice. Aceste amenințări pot duce la consecințe catastrofale dacă nu sunt gestionate adecvat, în special în serviciile esențiale. Atacurile cibernetice pot perturba operațiunile critice, compromite date sensibile și provoca daune financiare și reputaționale. Directiva NIS 2 încearcă să abordeze aceste riscuri prin mandatul unor măsuri robuste de securitate cibernetică în sectoarele critice.

Serviciile esențiale, cum ar fi energia, transportul, sectorul bancar și sănătatea, sunt coloana vertebrală a societății moderne. Perturbarea lor poate avea consecințe de amploare, afectând nu doar sectorul imediat, ci și economia și siguranța publică. Pe măsură ce amenințările cibernetice devin mai sofisticate, este crucial să implementăm strategii cuprinzătoare de securitate cibernetică pentru a proteja aceste servicii de potențiale atacuri.

Acest document își propune să sublinieze importanța implementării acestor măsuri prin examinarea amenințărilor potențiale și a impactului lor asupra serviciilor esențiale. Înțelegând riscurile și măsurile necesare de securitate cibernetică, putem proteja mai bine infrastructura critică și asigura continuitatea serviciilor esențiale.

Prezentare generală a Directivei NIS 2

Directiva privind rețelele și sistemele informatice (NIS) 2 este o piesă cheie a legislației Uniunii Europene concepută pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică a infrastructurii critice. Aceasta extinde domeniul de aplicare al Directivei NIS originale, crescând obligațiile pentru statele membre și operatorii de servicii esențiale pentru a-și spori capacitățile de securitate cibernetică.

Obiectivele cheie ale Directivei NIS 2

 • Întărirea securității cibernetice: Îmbunătățirea securității rețelelor și sistemelor informatice în întreaga UE.
 • Creșterea cooperării: Îmbunătățirea cooperării între statele membre și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Cibernetică (ENISA).
 • Armonizarea reglementărilor: Asigurarea unor cerințe consistente de securitate cibernetică în toate statele membre.
 • Îmbunătățirea raportării incidentelor: Stabilirea raportării obligatorii a incidentelor cibernetice semnificative către autoritățile relevante.

Prevederi cheie

 • Domeniu extins: Include sectoare suplimentare, cum ar fi sănătatea, infrastructura digitală și spațiul.
 • Managementul riscurilor: Solicită operatorilor să adopte practici de management al riscurilor, inclusiv măsuri tehnice și organizatorice.
 • Răspuns la incidente: Mandatează dezvoltarea și implementarea planurilor de răspuns la incidente.
 • Securitatea lanțului de aprovizionare: Pune accent pe necesitatea de a aborda riscurile de securitate cibernetică în lanțul de aprovizionare.

Servicii esențiale și amenințări cibernetice potențiale

 • Energie
 • Transport
 • Bănci
 • Infrastructuri de piață financiară
 • Sectorul sănătății
 • Alimentarea și distribuția apei potabile
 • Infrastructura digitală
 • Administrația publică
 • Spațiu

Infrastructura Digitală

Descriere:

Infrastructura digitală include centrele de date, furnizorii de servicii de internet (ISP) și alte entități care susțin serviciile online și conectivitatea.

Amenințări Cibernetice Potențiale:

 1. Breșe în centrele de date:
  • Descriere: Atacurile asupra centrelor de date pot duce la furtul de date și la întreruperi ale serviciilor, afectând afacerile și utilizatorii.
  • Impact: Furtul de informații sensibile poate duce la pierderi financiare și daune reputaționale pentru companii, iar întreruperile pot afecta operațiunile critice.
  • Exemple: Atacuri cibernetice asupra centrelor de date mari, cum ar fi incidentul Equinix din 2020, unde atacatorii au reușit să acceseze date sensibile.
 2. Atacuri asupra infrastructurii Internetului:
  • Descriere: Țintirea infrastructurii internetului poate provoca probleme extinse de conectivitate, perturbând comunicarea și serviciile online.
  • Impact: Afectează un număr mare de utilizatori, de la persoane fizice la mari corporații, ducând la pierderi economice și sociale semnificative.
  • Exemple: Atacul DDoS asupra Dyn din 2016, care a cauzat întreruperi masive ale serviciilor pentru site-uri majore precum Twitter și Spotify.
 3. Perturbări ale serviciilor Cloud:
  • Descriere: Atacurile cibernetice pot perturba serviciile cloud, afectând afacerile care depind de infrastructura cloud.
  • Impact: Afectează continuitatea afacerilor, accesul la date și aplicații critice, provocând pierderi financiare și operaționale.
  • Exemple: Atacuri asupra furnizorilor de servicii cloud, cum ar fi atacurile asupra AWS (Amazon Web Services) care au cauzat întreruperi temporare pentru multe companii.
 4. Compromiterea rețelelor ISP:
  • Descriere: Compromiterea rețelelor furnizorilor de servicii de internet poate duce la întreruperi ale internetului și breșe de date, afectând milioane de utilizatori.
  • Impact: Pierderea accesului la internet afectează comunicațiile, afacerile online și utilizatorii individuali, provocând haos și pierderi economice.
  • Exemple: Atacuri asupra rețelelor ISP mari, cum ar fi incidentul Comcast din 2018, care a provocat întreruperi extinse ale serviciilor de internet.

Strategii de Atenuare:

 • Monitorizare și răspuns în timp real: Implementarea de sisteme avansate de monitorizare pentru detectarea și răspunsul rapid la amenințări.
 • Securizarea centrelor de date: Utilizarea măsurilor avansate de securitate fizică și cibernetică pentru a proteja centrele de date împotriva accesului neautorizat și a atacurilor cibernetice.
 • Criptarea datelor: Implementarea criptării avansate pentru a proteja datele în tranzit și în repaus.
 • Redundanță și Backup: Asigurarea redundanței și a copiilor de siguranță pentru date și servicii critice pentru a preveni pierderile în cazul unui atac.
 • Educația personalului: Instruirea personalului pentru a recunoaște și a evita amenințările cibernetice și pentru a aplica cele mai bune practici de securitate.
 • Colaborare și schimb de informații: Promovarea colaborării între furnizorii de servicii digitale și agențiile de reglementare pentru a partaja informații despre amenințări și bune practici.
 • Planificarea răspunsului la incidente: Dezvoltarea și actualizarea periodică a planurilor de răspuns la incidente pentru a asigura răspunsuri rapide și eficiente la incidentele cibernetice.

Prin înțelegerea acestor amenințări potențiale și implementarea unor strategii robuste de atenuare, sectorul infrastructurii digitale poate spori reziliența împotriva atacurilor cibernetice și poate asigura furnizarea continuă și sigură a serviciilor esențiale.