NIS 2 – Bănci – Implementarea măsurilor de securitate cibernetică în servicii esențiale: O nevoie critică

Introducere

Dependența crescândă de infrastructura digitală în diverse sectoare a crescut exponențial riscul amenințărilor cibernetice. Aceste amenințări pot duce la consecințe catastrofale dacă nu sunt gestionate adecvat, în special în serviciile esențiale. Atacurile cibernetice pot perturba operațiunile critice, compromite date sensibile și provoca daune financiare și reputaționale. Directiva NIS 2 încearcă să abordeze aceste riscuri prin mandatul unor măsuri robuste de securitate cibernetică în sectoarele critice.

Serviciile esențiale, cum ar fi energia, transportul, sectorul bancar și sănătatea, sunt coloana vertebrală a societății moderne. Perturbarea lor poate avea consecințe de amploare, afectând nu doar sectorul imediat, ci și economia și siguranța publică. Pe măsură ce amenințările cibernetice devin mai sofisticate, este crucial să implementăm strategii cuprinzătoare de securitate cibernetică pentru a proteja aceste servicii de potențiale atacuri.

Acest document își propune să sublinieze importanța implementării acestor măsuri prin examinarea amenințărilor potențiale și a impactului lor asupra serviciilor esențiale. Înțelegând riscurile și măsurile necesare de securitate cibernetică, putem proteja mai bine infrastructura critică și asigura continuitatea serviciilor esențiale.

Prezentare generală a Directivei NIS 2

Directiva privind rețelele și sistemele informatice (NIS) 2 este o piesă cheie a legislației Uniunii Europene concepută pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică a infrastructurii critice. Aceasta extinde domeniul de aplicare al Directivei NIS originale, crescând obligațiile pentru statele membre și operatorii de servicii esențiale pentru a-și spori capacitățile de securitate cibernetică.

Obiectivele cheie ale Directivei NIS 2

 • Întărirea securității cibernetice: Îmbunătățirea securității rețelelor și sistemelor informatice în întreaga UE.
 • Creșterea cooperării: Îmbunătățirea cooperării între statele membre și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Cibernetică (ENISA).
 • Armonizarea reglementărilor: Asigurarea unor cerințe consistente de securitate cibernetică în toate statele membre.
 • Îmbunătățirea raportării incidentelor: Stabilirea raportării obligatorii a incidentelor cibernetice semnificative către autoritățile relevante.

Prevederi cheie

 • Domeniu extins: Include sectoare suplimentare, cum ar fi sănătatea, infrastructura digitală și spațiul.
 • Managementul riscurilor: Solicită operatorilor să adopte practici de management al riscurilor, inclusiv măsuri tehnice și organizatorice.
 • Răspuns la incidente: Mandatează dezvoltarea și implementarea planurilor de răspuns la incidente.
 • Securitatea lanțului de aprovizionare: Pune accent pe necesitatea de a aborda riscurile de securitate cibernetică în lanțul de aprovizionare.

Servicii esențiale și amenințări cibernetice potențiale

 • Energie
 • Transport
 • Bănci
 • Infrastructuri de piață financiară
 • Sectorul sănătății
 • Alimentarea și distribuția apei potabile
 • Infrastructura digitală
 • Administrația publică
 • Spațiu

Bănci

Descriere:

Sectorul bancar implică instituții financiare care oferă servicii precum depozite, împrumuturi și schimb valutar. Este esențial pentru stabilitatea economică și securitatea financiară personală.

Amenințări Cibernetice Potențiale:

 1. Întreruperi ale Sistemelor Bancare:
  • Descriere: Atacurile cibernetice pot dezactiva sistemele bancare, împiedicând tranzacțiile și accesul la fonduri, provocând perturbări financiare pe scară largă.
  • Impact: Afectează atât indivizii, cât și companiile, provocând pierderi economice semnificative și pierderea încrederii în sistemele financiare.
  • Exemple: Atacuri DDoS care vizează infrastructura bancară, cum ar fi atacurile asupra mai multor bănci din Europa în 2012.
 2. Tranzacții frauduloase:
  • Descriere: Atacatorii pot manipula tranzacțiile, rezultând pierderi financiare pentru indivizi și instituții.
  • Impact: Conduce la pierderi directe de bani și poate provoca daune reputaționale majore pentru instituțiile financiare.
  • Exemple: Atacuri de phishing și malware care compromit conturile bancare ale clienților, cum ar fi incidentul Carbanak, care a furat peste 1 miliard de dolari de la bănci din întreaga lume.
 3. Breșe de securitate ale datelor clienților:
  • Descriere: Breșele de securitate care afectează datele clienților pot duce la furt de identitate și fraudă financiară, subminând încrederea în instituțiile financiare.
  • Impact: Afectează milioane de clienți, ducând la pierderi financiare și potențiale procese legale împotriva băncilor.
  • Exemple: Breșe de securitate majore, cum ar fi incidentul Equifax din 2017, care a expus datele personale a 147 de milioane de persoane.
 4. Compromiterea rețelelor ATM:
  • Descriere: Atacurile asupra rețelelor ATM pot duce la retrageri neautorizate de numerar și întreruperi ale serviciilor.
  • Impact: Provoacă pierderi financiare pentru bănci și clienți și poate crea panică în rândul utilizatorilor de ATM-uri.
  • Exemple: Atacuri asupra rețelelor ATM, cum ar fi atacul Jackpotting, unde ATM-urile au fost manipulate pentru a elibera bani în mod neautorizat.

Strategii de Atenuare:

 • Monitorizare și Răspuns în timp real: Implementarea de sisteme avansate de monitorizare pentru detectarea și răspunsul rapid la amenințări.
 • Criptarea Datelor: Utilizarea criptării avansate pentru protejarea datelor sensibile ale clienților și tranzacțiilor.
 • Autentificare Multi-Factor: Implementarea autentificării multi-factor pentru a asigura securitatea accesului la conturile bancare.
 • Educația clienților: Educarea clienților privind recunoașterea și evitarea tentativelor de phishing și alte metode de inginerie socială.
 • Colaborare și schimb de informații: Promovarea colaborării între bănci și agențiile de aplicare a legii pentru a partaja informații despre amenințări și bune practici.
 • Planificarea Răspunsului la Incidente: Dezvoltarea și actualizarea periodică a planurilor de răspuns la incidente pentru a asigura răspunsuri rapide și eficiente la incidentele cibernetice.

Prin înțelegerea acestor amenințări potențiale și implementarea unor strategii robuste de atenuare, sectorul bancar poate spori reziliența împotriva atacurilor cibernetice și poate asigura furnizarea continuă a serviciilor esențiale.