NIS 2 – Piață financiară – Implementarea măsurilor de securitate cibernetică în servicii esențiale: O nevoie critică

Introducere

Dependența crescândă de infrastructura digitală în diverse sectoare a crescut exponențial riscul amenințărilor cibernetice. Aceste amenințări pot duce la consecințe catastrofale dacă nu sunt gestionate adecvat, în special în serviciile esențiale. Atacurile cibernetice pot perturba operațiunile critice, compromite date sensibile și provoca daune financiare și reputaționale. Directiva NIS 2 încearcă să abordeze aceste riscuri prin mandatul unor măsuri robuste de securitate cibernetică în sectoarele critice.

Serviciile esențiale, cum ar fi energia, transportul, sectorul bancar și sănătatea, sunt coloana vertebrală a societății moderne. Perturbarea lor poate avea consecințe de amploare, afectând nu doar sectorul imediat, ci și economia și siguranța publică. Pe măsură ce amenințările cibernetice devin mai sofisticate, este crucial să implementăm strategii cuprinzătoare de securitate cibernetică pentru a proteja aceste servicii de potențiale atacuri.

Acest document își propune să sublinieze importanța implementării acestor măsuri prin examinarea amenințărilor potențiale și a impactului lor asupra serviciilor esențiale. Înțelegând riscurile și măsurile necesare de securitate cibernetică, putem proteja mai bine infrastructura critică și asigura continuitatea serviciilor esențiale.

Prezentare generală a Directivei NIS 2

Directiva privind rețelele și sistemele informatice (NIS) 2 este o piesă cheie a legislației Uniunii Europene concepută pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică a infrastructurii critice. Aceasta extinde domeniul de aplicare al Directivei NIS originale, crescând obligațiile pentru statele membre și operatorii de servicii esențiale pentru a-și spori capacitățile de securitate cibernetică.

Obiectivele cheie ale Directivei NIS 2

 • Întărirea securității cibernetice: Îmbunătățirea securității rețelelor și sistemelor informatice în întreaga UE.
 • Creșterea cooperării: Îmbunătățirea cooperării între statele membre și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Cibernetică (ENISA).
 • Armonizarea reglementărilor: Asigurarea unor cerințe consistente de securitate cibernetică în toate statele membre.
 • Îmbunătățirea raportării incidentelor: Stabilirea raportării obligatorii a incidentelor cibernetice semnificative către autoritățile relevante.

Prevederi cheie

 • Domeniu extins: Include sectoare suplimentare, cum ar fi sănătatea, infrastructura digitală și spațiul.
 • Managementul riscurilor: Solicită operatorilor să adopte practici de management al riscurilor, inclusiv măsuri tehnice și organizatorice.
 • Răspuns la incidente: Mandatează dezvoltarea și implementarea planurilor de răspuns la incidente.
 • Securitatea lanțului de aprovizionare: Pune accent pe necesitatea de a aborda riscurile de securitate cibernetică în lanțul de aprovizionare.

Servicii esențiale și amenințări cibernetice potențiale

 • Energie
 • Transport
 • Bănci
 • Infrastructuri de piață financiară
 • Sectorul sănătății
 • Alimentarea și distribuția apei potabile
 • Infrastructura digitală
 • Administrația publică
 • Spațiu

Infrastructuri ale Piețelor Financiare

Descriere:

Acest sector include bursele de valori, casele de compensare și alte entități care facilitează tranzacționarea de valori mobiliare financiare.

Amenințări Cibernetice Potențiale:

 1. Disrupții ale Bursei de Valori:
  • Descriere: Atacurile cibernetice pot opri tranzacționarea, afectând stabilitatea pieței și încrederea investitorilor.
  • Impact: Perturbarea activității bursiere poate duce la pierderi financiare semnificative, scăderea valorii acțiunilor și instabilitate economică.
  • Exemple: Atacuri DDoS care paralizează activitatea burselor, cum ar fi atacul asupra BATS Global Markets în 2012.
 2. Manipularea Pieței:
  • Descriere: Hackerii pot manipula prețurile și volumele de tranzacționare, provocând tulburări financiare și pierderi.
  • Impact: Manipularea pieței poate duce la înșelarea investitorilor, distorsionarea valorii reale a activelor și pierderea încrederii în piețele financiare.
  • Exemple: Atacuri de tip „pump and dump” unde hackerii manipulează prețurile acțiunilor pentru profituri personale.
 3. Breșe ale Platformelor de Tranzacționare:
  • Descriere: Compromiterea platformelor de tranzacționare poate duce la tranzacții neautorizate și pierderi financiare semnificative.
  • Impact: Afectează investitorii și instituțiile financiare, provocând pierderi directe de fonduri și probleme legale.
  • Exemple: Breșe de securitate pe platformele de tranzacționare online, cum ar fi incidentul E*TRADE din 2005, unde hackerii au accesat conturile utilizatorilor.
 4. Atacuri asupra Integrității Datelor:
  • Descriere: Atacurile pot altera datele financiare, ducând la decizii eronate și instabilitate pe piețe.
  • Impact: Alterarea datelor financiare poate duce la pierderi economice, afectarea reputației instituțiilor financiare și pierderea încrederii în piețele financiare.
  • Exemple: Atacuri cibernetice care vizează sistemele de raportare financiară, cum ar fi incidentele de hacking asupra companiilor listate la bursă pentru a manipula datele financiare publicate.

Strategii de Atenuare:

 • Monitorizare și Răspuns în timp real: Implementarea de sisteme avansate de monitorizare pentru detectarea și răspunsul rapid la amenințări.
 • Criptarea datelor: Utilizarea criptării avansate pentru protejarea datelor financiare sensibile.
 • Autentificare Multi-Factor: Implementarea autentificării multi-factor pentru a asigura securitatea accesului la platformele de tranzacționare.
 • Audite și Teste de Penetrare: Efectuarea regulată de audituri de securitate și teste de penetrare pentru a identifica și remedia vulnerabilitățile.
 • Educația utilizatorilor: Educarea utilizatorilor privind recunoașterea și evitarea tentativelor de phishing și alte metode de inginerie socială.
 • Colaborare și Schimb de Informații: Promovarea colaborării între burse, case de compensare și agențiile de reglementare pentru a partaja informații despre amenințări și bune practici.
 • Planificarea Răspunsului la Incidente: Dezvoltarea și actualizarea periodică a planurilor de răspuns la incidente pentru a asigura răspunsuri rapide și eficiente la incidentele cibernetice.

Prin înțelegerea acestor amenințări potențiale și implementarea unor strategii robuste de atenuare, infrastructurile piețelor financiare pot spori reziliența împotriva atacurilor cibernetice și pot asigura funcționarea continuă și sigură a piețelor financiare.